Betsson sluter avtal med ett kinesiskt statligt ägt bolag

:betsson-logo::Betsson: har etablerat en affärsrelation med ett lokalt företag i Kina som i sin tur har bildat ett joint venture tillsammans med ett kinesiskt statligt ägt bolag inom sportspelsbranschen.

Kina har den största andelen internetanvändare i världen och förväntas i framtiden utfärda återförsäljarlicenser för internetspel.

”Detta är en viktig del i vår strategi att vara närvarande genom vår B2B-enhet på världens viktigaste marknader”, säger Pontus Lindwall, VD för Betsson AB. ”Betsson har investerat i Asien i mer än tre år eftersom vi anser att de asiatiska marknaderna har en stor potential på lång sikt. Jag tror att detta joint venture kommer att utgöra en solid plattform för oss i Kina och jag är väldigt glad över den här möjligheten ”.

Betsson kan i dag inte bedöma när samarbetet inom joint venture-bolaget kommer att generera intäkter.