Betsson tvingas stänga spelbutik igen

:betsson-logo:Betsson ansökte 2005 om att få anordna spel i Sverige. Efter att regeringen avslagit ansökan öppnade Betsson i maj 2008 en butik i Stockholm som fungerar som ett Internetcafé. Butiken blev snabbt känd som ?Betssons spelbutik? och många kunder valde att komma till butiken för att genom Internetterminalerna lägga sina spel hos Betsson på Malta. Nu tvingas man stänga – igen.

Butiken har blivit Sveriges mest kända spelbutik då den står ensam som alternativ till de 6700 spelombud som dagligen säljer statens spelprodukter.

Som en följd av en dom i Kammarrätten i Stockholm den 7 december 2009 tvingades :Betsson: stänga spelbutiken på Götgatan under en kort tid. I samband med detta aviserade Betsson att domen skulle överklagas. Nu har Regeringsrätten meddelat att prövningstillstånd inte kommer att lämnas och att inget förhandsbesked kommer att inhämtas från EU-domstolen. Därmed blir Kammarrättens dom gällande och Betsson har inget annat val än att stänga butiken.

?Vi kämpar för att till slut kunna erbjuda konsumenterna valfrihet även inom spel, men det är en mycket tuff kamp när man slåss mot statligt ägda spelbolag och en statlig spelmyndighet. De agerar gemensamt med enad front medan oberoende och självständighet tycks saknas totalt? säger Betssons VD Pontus Lindwall i en kommentar.

EU-domstolen har i upprepade domar, senast nu i september, konstaterat att en medlemsstat som likt Sverige aktivt genom marknadsföring uppmuntrar deltagande i de statliga spelen inte kan stänga ute privata bolag med hänvisning till folkhälsoskäl. EU-domstolen slog i samma dom fast att en medlemsstat inte kan straffa ett privat företag som Betsson eftersom Betsson har försökt att få en licens i Sverige. Därmed står Kammarrättens och Regerigsrättens domar i strid med EU-rättens praxis.

?Betsson kommer att fortsätta att verka för att även svenska konsumenter ska ha valfrihet vad gäller spel. Jag är säker på att man kommer att se tillbaka på den här tiden som en overklig period då de svenska konsumenterna undanhölls möjligheten att ta del av en verkligt fri och konkurrensutsatt marknad? säger Betssons VD Pontus Lindwall. ?Jag tycker att det är ytterst märkligt att Betsson har rätt att erbjuda sina speltjänster från Malta i Sverige men inte att marknadsföra dem. Vad är logiken i detta?? avslutar Pontus Lindwall.

Stängningen av butiken har endast marginell påverkan på Betssons resultat.