Betsson visar en positiv utveckling

:betsson-logo:I delårsrapporten, för fjärde kvartalet 2010, visar :betsson: att de går starkt framåt. De motsvarade alla förväntningar och de gjorde en rejäl vinstökning, jämfört med året innan.

Betsson visar också en ökning av antalet spelare. Den 30:e september hade de 255 000 kunder och i delårsrapporten visar de en ökning med 45 500 kunder, till 300 500 kunder.

Betsson redovisar en vinst på 128,7 miljoner före skatt, för fjärde kvartalet i fjol. Motsvarande period för året innan var vinsten 94,3 miljoner, det är en vinstökning på cirka 36 procent. Betsson motsvarade alla förväntningar med råge. Enligt beräkningar skulle vinsten bli 107 miljoner, vilket så här i efterhand var i underkant.

De visade även en positiv ökning av omsättningen. Den förväntade omsättningen var 434 miljoner kronor, men utfallet blev 484 miljoner kronor. Det är en ökning med 26 procent jämfört med året innan.

Betsson är på frammarsch där styrelsen tror på en god tillväxt framöver och föreslår en aktieutdelning på 7 kronor per aktie.