Deltagare till spelstudie söker – få 2 trisslotter

:ladbrokes-logo:Sugen på att delta i en spelstudie? Ladbrokes hjälper just nu Patric Andersson, Handelshögskolan och Håkan Nilsson, Uppsala Universitet med deras studie om spelbeteende. För besväret får du två trisslotter.

Beskrivning av studien

1. Om man skalar bort spelbolagens avgifter så motsvarar ett odds den objektiva sannolikheten att ett spel går in: Förstår spelare vilken sannolikhet odds x motsvarar?
2. Odds presenteras oftast som antingen bråktal eller decimaltal: Är dessa format lika informativa (informativa=lätta att översätta till sannolikheter)?
3. I teoretiska termer så bör en spelare leta efter spel där sannolikheten för att spelet går in är högre än vad spelbolagets odds antyder: Utvärderar spelare spelbolagens odds på detta sätt?

Svaren på dessa frågor är intressanta på åtminstone två plan. För det första så kan de öka förståelsen för vilka psykologiska processer som är involverade i ”spelsituationen”.
För det andra kan de öka förståelsen för hur beslutsfattare/prognosmakare i allmänhet (aktiemäklare, meteorologer, etc.) inkorporerar information om osäkerhet i sina beslut och bedömningar (en fråga som är central inom den ekonomisk-psykologiska beslutsfattandeforskningen).

Patric och Håkan söker därför deltagare till sin vetenskapliga studie. De söker personer som regelbundet satsar pengar på spel med fasta odds (t.ex. Svenska Spels Lången eller motsvarande spel på andra spelbolag). Deltagande ersätts med två trisslotter.

Så här deltar du i spelstudien