Ett starkt kvartal för sportspel på Unibet

:unibet-logo:Då många favoritlag inte lyckats vinna sina matcher, har Unibets bruttomarginal varit gynnsam under kvartalet. Detta har bidragit till ett starkt helhetsresultat för ett säsongsmässigt svagt kvartal, kommenterar Unibet delårsrapporten för första halvan av 2010 som släpptes i dagarna.

?Vårt operativa kassaflöde har visat en fortsatt ökning vilket har stärkt vår balansräkning och efter kvartalets slut har vi återbetalat 8 miljoner EUR av vårt banklån i förtid?, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet och fortsätter.

?För oktober 2010 har bruttomarginalen varit mer normaliserad än 2009 men samtidigt är kasinoverksamheten nästan tillbaka på samma intäktsnivåer som förra året när vi fortfarande var aktiva på den franska marknaden.?

?Vi är dock fortfarande försiktiga beträffande utsikterna för resten av 2010, vilket vi redogjorde för i vår rapport för första kvartalet.?

?I linje med våra tidigare kommentarer har vi nu formellt inrättat ett nytt B2B affärsområde Kambi Sport Solutions, som erbjuder sportbokstjänster till både :Unibet: och till extrena kunder?.

Unibet Group plc – Delårsrapport januari – september 2010  

– Spelöverskottet för tredje kvartalet 2010 uppgick till 31,0 (30,1) miljoner GBP och för perioden januari till september 2010 till 112,0 (96,3) miljoner GBP.

– Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2010 uppgick till 5,6 (8,9) miljoner GBP och påverkades negativt av valutakursförluster i rörelseposter om 1,5 miljoner GBP (positiv påverkan om 4,4 miljoner GBP). Rörelseresultatet för perioden januari till september 2010 uppgick till 24,6 (21,7) miljoner GBP.

– Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2010 uppgick till 4,3 (3,5) miljoner GBP. Utöver de valutakursförluster i rörelseposter som omnämns ovan har resultatet före skatt påverkats negativt av orealiserade valutakursförluster om 1,0 (orealiserade valutakursförlust om 4,0) miljoner GBP vid omräkning av banklån. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2010 uppgick till 24,6 (20,1) miljoner GBP.

– Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2010uppgick till 3,7 (3,0) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2010 uppgick till 22,4 (18,3) miljoner GBP.

– Resultat per aktie för tredje kvartalet 2010 uppgick till 0,134 (0,108) GBP och för perioden januari till september 2010 till 0,797 (0,656) GBP.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 8,6 (11,2) miljoner GBP för tredje kvartalet 2010 och 32,5 (29,3) miljoner GBP för perioden januari till september 2010.

– Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 320 573 (329 721).

Skribent: Johan

Skriven den 3 november, 2010