Ingen 18-års gräns vid försäljning av lotter

De senaste dagarnas diskussion om åldersgräns för ungdom att sälja lotter för att stötta sin förening, har väckt frågor. Folkspel, som är föreningslivets eget spelbolag, kommer inte att införa någon sådan gräns. ?Det vore förödande mot föreningslivet?, säger Hans Sahlin, VD Folkspel.

Fr.o.m. 1 oktober 2010 tillåter inte det statliga spelbolaget att dess lotter säljs av ungdom under 18 år. Folkspel kommer inte att förändra sin policy. Precis som tidigare gäller en 18-årsgräns för köp av lotteriprodukter, vilket Folkspel självfallet stöttar till 100 procent.

Vid försäljning av lotter i föreningslivets regi finns ingen lagstagad åldersgräns. Folkspel ser heller inget behov av en sådan. Folkspel har under sina snart 20 år, inte sett att lottförsäljningen i sig ger sociala problem, dessutom sker den oftast i närvaro av idrottsledare eller förälder.

?Försäljning av lotter etc har i långa tider varit helt avgörande för många föreningars verksamhet. När kommunala/statliga bidrag och sponsorinsatser inte räcker till finns två vägar att gå. Antingen höjs medlemsavgiften och ekonomiskt svaga grupper slås ut från föreningslivet, eller väljer föreningen att fullgöra sitt samhällsansvar och med egna insatser skapa nya intäkter. Folkspel, som är föreningslivets eget spelbolag, har som sin enda uppgift att förse föreningslivet med verktyg för att skapa just dessa intäkter?, säger Hans Sahlin.

Folkspel har sedan starten för snart 20 år sedan dragit in över 15 miljarder kronor som oavkortat gått tillbaka till föreningslivet.

?Var och en förstår att dessa 15 miljarder kronor haft betydelse för det svenska föreningslivet. Det är vidare svårt att tänka sig att föreningslivet framöver skulle kunna avstå sådana summor genom att sluta sälja exempelvis bingolotter?, säger Hans Sahlin.