Ladbrokes kommentar till dom i målen Sjöberg/Gerdin

:ladbrokes-logo:Europeiska Unionens Domstol meddelande idag en dom i de förenande målen där två tidigare chefredaktörer på Expressen respektive Aftonbladet, Otto Sjöberg och Anders Gerdin, åtalats för att ha publicerat annonser för licensierade spelbolag.??

Ladbrokes är förvissad om att domen kommer att leda till en fullständig och detaljerad utvärdering som företaget eftersökt i de svenska domstolarna. Lotterilagen är endast tillämplig i Sverige och därför kan inte hasardspel och lotterier anordnade i utlandet förbjudas.

Förbudet är inte heller tillämpligt på hasardspel som från en annan medlemsstat erbjuds svenska konsumenter via Internet.

Enligt lotterilagen är det inte heller förbjudet för svenska konsumenter att delta i utländska hasardspel. Att omreglera den svenska spelmarknaden och erbjuda konkurrens skulle leda till en bättre kontroll för både staten, konsumenterna och spelbolagen.

?Målen har klart och tydligt demonstrerat hur skör den svenska lotterilagstiftningen är. Dagens dom bekräftar behovet av förändring. Varje inskränkning av den gemensamma friheten att tillhandahålla tjänster måste granskas mycket noga. Vid undantag från den fria rörligheten inom gemenskapen såsom hälsa och moral ska bevisbördan vara hög. Den svenska domstolens utrymme för skönsmässig bedömning bör kontrolleras extra noga av EU-kommissionen, som i dessa mål där staten har ett egenintresse i utfallet av domen? säger Joakim Rönngren, :Ladbrokes: PR-chef i Norden.

Skribent: Johan

Skriven den 8 juli, 2010