Monopol och förbud främjar bedrägeri

:bwin-logo:Onlinespelbolaget bwin kräver en reglerad marknad för att förhindra den svarta marknaden och bedrägeriskandaler.
– Monopol och förbud främjar bedrägeri, manipulation och den svarta marknaden”, säger Norbert Teufelberger, co-CEO på bwin, det största börsnoterade spelbolaget online, som en reaktion på den aktuella bedrägeriskandalen inom fotbollen.

”Avsaknaden av regleringar och att man tillåter föråldrade monopol är inte ett tidsenligt sätt att bekämpa bedrägeri, utan har exakt motsatt effekt: det uppstår en svart marknad som inte går att kontrollera”, betonar Teufelberger.

Teufelberger tycker även att de omoderna reglerna för onlinespel i Europa sedan länge borde ha setts över. ”Monopol kan inte hävda sig mot de aktuella kraven som ställs. Förbud är kontraproduktiva. Det enda som kan förhindra den här typen av bedrägeriskandaler i framtiden är en reglerad marknad med seriösa företag.”

Med en marknadsduglig reglering kan staten uppfylla sin ordningspolitiska uppgift, som till exempel att i samband med utdelningen av licenser utfärda strängaste spelarskyddskriterier, pengatvättriktlinjer etc. och kontrollera dessa hos licensinnehavaren.

Internet garanterar högre säkerhet

På Internet kan säkerhetsstandarder och kontrollmekanismer ställas in på högsta nivå. Som delgrundare av European Gaming and Betting Association har :bwin: varit med och utvecklat den första obligatoriska Code of Conduct för privata online spelbolag.

Där fastställs svårgenomträngliga kontrollåtgärder, som på grund av Internettransparensen är mycket effektivare jämfört med traditionella spel. Tack vare den obligatoriska registreringen känner företaget sina kunder och kan i detalj följa deras spelbeteende, och om något verkar iögonfallande genast vidta åtgärder.

Tidig identifiering av iögonfallande spelaktiviteter

Redan 2005 grundade bwin tillsammans med andra ledande online spelbolag ESSA (European Sports Security Association) för att på ett tidigt stadium kunna identifiera iögonfallande spelaktiviteter och insiderspel inom olika sporter.

Med hjälp av ESSA:s varningssystem som i ett tidigt stadium alarmerar om misstänkta spelaktiviteter kan ESSA snabbt göra en noggrannare kontroll och i nästa steg lämna vidare ärendet till ansvariga förbund.