Spel om pengar i butik ger mindre spelproblem

Den första rapporten från befolkningsstudien SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study, ger en fördjupad bild av förekomsten av spel om pengar och spelproblem i Sverige i dag. Rapporten beskriver hur spelandet ser ut i olika befolkningsgrupper och jämför med både tidigare svenska data samt internationella studier.

En av de slutsatser som rapporten drar är att de som spelar om pengar via internet dubbelt så ofta har problem med sitt spelande jämfört med de som spelar i butik. Detta gäller oavsett om internetspelandet omfattas av den svenska regleringen eller inte. Undantaget är de som spelar på reglerat hästspel. Där kan man inte se någon skillnad.

– Vi som erbjuder spel i butik har länge hävdat att det är den säkraste formen att sälja spel. Mötet mellan människor är oöverträffat när det gäller att förbygga och hantera problem av detta slag, säger Pär Bygdeson, VD för Livsmedelshandlarna.

Livsmedelshandlarna vill nu att myndigheterna och lagstiftarna går vidare och moderniserar den svenska lagstiftningen som är mycket ålderdomlig.

– Det vore samtidigt ett mycket bra tillfälle att stärka butikernas roll som ombud för ett säkert och ansvarsfullt spelande även i framtiden, fortsätter Bygdeson.