TV-rättigheterna för fotbollslandslaget

Uefa försöker få TV-rättigheterna till det svenska fotbollslandslagets matcher.

Det schweiziska rättighetsbolaget Kentaro som idag innehar TV-rättigheterna har en skatteskuld på 47 miljoner. Det finns idag ett avtal mellan Kentaro och fotbollsförbundet som sträcker sig till 2015. Men Uefa ser gärna en centralisering av TV-rättigheterna från de olka nationerna och vill därför ha rättigheterna.

Det påverkar inte något idag men det skulle på sikt kunna innebära att Kentaro blir av med rättigheterna.