Ladbrokes i EG-domstolen

:ladbrokes-logo:Idag inleds ett mål i EG-domstolen Luxemburg som får avgörande betydelse för Europas konkurrenslagstiftning på spelområdet. EG-domstolen tar sig an den holländska lotterilagstiftningen genom att pröva Ladbrokes överklagan av Hollands föreläggande från 2002 som förbjuder Ladbrokes att ta emot spel från nederländska medborgare.

– :Ladbrokes: är en hårt reglerad och licensierade spel- och vadhållningsoperatör som enligt artikel 49 i Romfördraget kan tillhandahålla samtliga speltjänster till alla EU:s medlemsstater.

– Föreläggandet mot Ladbrokes syftar enbart till att skydda intäkterna i det nederländska statliga spelmonopolet och för detta finns det ingen legitimitet i den europeiska gemenskapens lagstiftning.

– Det är inte rimligt att en nederländsk medborgare kan passera gränsen till Belgien för att satsa på Ajax mot PSV i en Ladbrokesbutik, men är förbjuden att spela på nätet på samma match hos Ladbrokes.com” säger John O`Reilly, VD i :Ladbrokes: betting and gaming ltd.

Den holländska domstolen har ställt följande tre frågor till EG-domstolen för att vägleda denna hur de ska hantera detta fall inom ramen för Europeiska gemenskapens lagstiftning:

1. Är den nederländska statens monopol
på vadslagning på sport förenligt med EG-rätten  samtidigt som man gör detta system attraktivt genom införande av nya spel, genom omfattande reklam och publicitet för att hålla spelare borta från olagliga erbjudanden?

2. Har den nationella domstolen att avgöra huruvida tillämpningen av den nationella lagstiftningen på spel i varje enskilt fall är motiverat (t.ex. i detta fall en order om att blockera åtkomst till en viss hemsida?)

3. Kan en medlemsstat på grundval av ett slutet licenssystem förhindras att spel erbjuds via Internet av ett företag som har en spellicens i en annan medlemsstat?

Den holländska regeringen har fått ett motiverat yttrande från Europeiska kommissionen i februari 2008 om sin politik för sportspel efter klagomål till kommissionen på initiativ av Ladbrokes och andra företag.

Ett separat fall mellan :Betfair: och nederländska lotterilagstiftning hörs också i morgon. Domarna i dessa två fall förväntas om i 6-12 månader.