Starkt operativt resultat för Unibet

:unibet-logo:Unibet Group plc presenterar bolagets Delårsrapport för perioden januari – juni 2010. Och resultaten visar att Fotbolls-VM starkt bidragit till ett starkt operativt resultat.

– Expertkunskapen inom Unibets sportbok, särskilt under fotbolls-VM, i kombination med en 30-procentig tillväxt av aktiva kunder, har bidragit till ett starkt operativt resultat för andra kvartalet 2010. Resultatet för kasino och förströelsespel var också stabilt, medan poker och bingo
fortsätter att möta en stark konkurrens, skriver man i rapporten.

I övrigt kan följande noteras.

– Spelöverskottet för andra kvartalet 2010 uppgick till 39,2 (30,0) miljoner GBP och för första halvåret 2010 till 81,0 (66,2) miljoner GBP.

– Rörelseresultatet för andra kvartalet 2010 uppgick till 8,4 (1,9) miljoner GBP och för första halvåret 2010 till 19,0 (12,8) miljoner GBP.

– Resultatet före skatt för andra kvartalet 2010 uppgick till 10,0 (5,9) miljoner GBP. Resultatet före skatt för första halvåret 2010 uppgick till 20,3 (16,6) miljoner GBP.

– Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2010 uppgick till 9,1 (5,4) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för första halvåret 2010 uppgick till 18,6 (15,3) miljoner GBP.

– Resultat per aktie för andra kvartalet 2010 uppgick till 0,324 (0,192) GBP och för första halvåret 2010 till 0,664 (0,548) GBP.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 10,9 (4,6) miljoner GBP för andra kvartalet 2010 och 24,0 (18,1) för första halvåret 2010.

– Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 402 091 (309 099).

”Under andra kvartalet stängde :Unibet: den maltesiska webbplatsen för personer bosatta i Frankrike. Unibet har ansökt om licens i Frankrike men anser att det, med de restriktiva villkoren i licensen, blir svårt för aktörerna att kunna få en rimlig avkastning. Unibet fortsätter därför att utveckla partnerskap på den franska marknaden för att kunna utnyttja både varumärke och renommé, liksom kunnandet inom sportboken.”

”Trots effekterna av den franska marknaden är Unibets spelöverskott för juli 2010 högre än för samma månad 2009. Vi är dock fortfarande försiktiga beträffande utsikterna för resten av 2010, vilket vi redogjorde för i vår rapport för första kvartalet.”

”Omreglering av spelmarknaden och konsolidering bland konkurrenterna skapar både stora möjligheter och hot. På kort sikt fortsätter Unibet att fokusera marknadsföring och operativa resurser på existerande samt de omreglerande marknader som skapar realistiska möjligheter till lönsam tillväxt.”

”Under kommande månader kommer jag tillsammans med min ledningsgrupp och styrelsen att gå igenom våra olika marknader inklusive B2B-marknaden, i syfte att utarbeta en ny långsiktig strategi för verksamheten”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

Skribent: Johan

Skriven den 11 augusti, 2010