Sanslös hockeystraff av nioåring!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u71EO6BoLZA[/youtube]