Dopingskandalen fortsätter

Det står nu klart att de prover som skulle användas för att kunna bevisa att s.k. epo-dopning hade förekommit hos ett flertal skidåkare nu är förstörda. Det var när Rasmus Damsgaard som är chef för Internationella Skidförbundets Antidopningsavdelning ville titta på proverna som det uppdagades. Wada-labbet, som är den internationella antidopningsbyrån förstörde proverna efter 3 mån som är rutin om inget annat anges. Detta innebär nu att de 5 åkare som troligtvis var positiva för dopning nu kommer att kunna tävla i Skidskytte VM.

Rasmus Damsgaard och det Internationella Skidförbundets advokat behövde gå till Wada för att diskutera de misstänkta fallen. Efter att ha sett resultaten tyckte också Wada att de tydde på epo-dopning och ville driva saken vidare till CAS som är idrottens högsta instans, men först efter att b-proverna hade analyserats. Eftersom det hann gå 3 mån så förstördes dessa, rent rutinmässigt.